//////
You are here: Home > Marketing > ZROZUMIENIE ISTOTY PRZEDSIĘBIORSTWA

ZROZUMIENIE ISTOTY PRZEDSIĘBIORSTWA

Umożliwia to zro­zumienie istoty tego przedsiębiorstwa oraz zakresu samodzielności, co z kolei określa swobodę manewru przedsiębiorstwa zarówno przy określaniu celów, jak i metod działania. Należy przy tym dodać, że stopień samodzielności przedsiębiorstwa jest różny w różnych krajach kapitalistycznych. Poniższe rozważania mają nato­miast jedynie charakter ogólny i wskazują najważniejsze tylko powiązania przedsię­biorstwa z innymi elementami systemu ekonomicznego państwa kapitalistycznego. Przedsiębiorstwa produkcyjne, wytwarzające zarówno dobra jak i usługi, prywatne, a także spółdzielcze i państwowe (działające na przykład w sferze obrony kraju, wymiaru sprawiedliwości czy wychowania i oświaty) tworzą system produkcji. Łączy się go przede wszystkim z systemem bankowo-finansowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *