//////
You are here: Home > Marketing > ZROZUMIENIE I AKCEPTOWANIE

ZROZUMIENIE I AKCEPTOWANIE

Zrozumienie i akceptowanie tej zasady przez kierowników wszystkich jednostek przedsiębiorstwa w ich praktycznej działalności, przy jedno­czesnej jej odpowiedniej koordynacji przez kierownika jednostki marketingowej, jest podstawowym warunkiem powodzenia przedsiębiorstwa. W dużych przedsię­biorstwach tworzy się nawet stanowisko kierownika wybranego, ściśle określonego produktu lub grupy produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwo. Zadaniem kierownika produktu jest zapewnienie odpowiednich, zgodnych z popytem, wzo­rów produktów, ich opakowań, sposobów reklamy i dystrybucji oraz zasad ustala­nia cen. Techniki i praktyczne umiejętności stosowane w działalności marketingowej wy­wodzą się zarówno z doświadczenia praktycznego, jak również z takich nauk, ja na przykład ekonomia, statystyka i psychologia stosowana.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *