//////
You are here: Home > Marketing > ZNAJOMOŚĆ RYNKU

ZNAJOMOŚĆ RYNKU

Znajomość rynku danego kraju oraz poszczególnych jego segmentów stanowi swego rodzaju daleko idącą specjali­zację w handlu zagranicznym. Należy dodać, że rynki w krajach socjalistycznych różnią się pod wieloma względami od rynków krajów kapitalistycznych. Przykładem może być rynek usług lekarskich oraz rynek leków, z powodu bezpłatnej służby zdrowia w krajach socjalistycznych, czy rynek pieniężny z jego spekulacyjnymi- transakcjami, typowymi dla krajów kapitalistycznych.Bardzo ważną rolę w omawianym zagadnieniu odgrywa czas, a ściślej mówiąc okres „życia” danego produktu. Chodzi o związek, jaki występuje między kompo­zycją elementów marketingu a tzw. cyklem „życia” produktu. Jak wiadomo, produkt rozpoczyna w pewnym momencie swoje życie, rozwija się, a następnie zamiera. To niezmiernie interesujące zjawisko zasługuje w działalności marketingowej na szczególną uwagę ze względu na związki, jakie ono posiada, między innymi,  z koncepcją kompozycji elementów marketingu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *