//////
You are here: Home > Marketing > ZNACZENIE I ZAKRES

ZNACZENIE I ZAKRES

Znaczenie i zakres współczesnego marketingu w sensie mikroekonomicznym można wyjaśnić także w następujący sposób. Występuje niekiedy bardzo wąskie i niesłuszne pojmowanie marketingu jako działania dotyczącego tylko pozbywania się wyprodukowanego już towaru po cenie ustalonej przez kierowników produkcji, rachunkowości i finansów. To wąskie pojęcie marketingu sprowadza go jedynie do działalności akwizycyjnej i reklamowej. Jest to ujęcie pasywne, zwane także — jak już wiadomo — marketingiem tradycyjnym lub orientacją produkcyjną. Przy tej orientacji rynek jest wprawdzie punktem docelowym, ale traktuje się go przeważnie/ w sposób techniczny, tzn. jako miejsce realizacji (sprzedaży) wytworzonej produkcji.””‚ Główną sferą zainteresowania przedsiębiorstwa są sprawy produkcyjne. Koncepcję produktu tworzy się bez dostatecznego poznania potrzeb rynku, a nierzadko nawet w całkowitej od niego izolacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *