//////
You are here: Home > Marketing > ZMIENNE ZALEŻNE I NIEZALEŻNE

ZMIENNE ZALEŻNE I NIEZALEŻNE

Omawiając zasady marketingowego działania zwrócono uwagę, że obok czynników, na które ma wpływ kierownik do spraw marketingu, występują też czynniki (zmien­ne) od niego niezależne. Do pierwszych zaliczono kompozycję elementów marketin­gu oraz segment czy segmenty rynku. W tym zakresie kierownik do spraw mar­ketingu ma dużą swobodę wyboru. Są jednakże czynniki od niego niezależne, na które ma on tylko wpływ częściowy lub nie ma żadnego wpływu, w szczególności w krótkim okresie. Na niektóre z nicli może mieć bezpośredni wpływ najwyższe kierownictwo przedsiębiorstwa, na inne zaś nawet i ono nie ma wpływu. Wszystkie natomiast z tych zmiennych oddziałują na działalność marketingową i dlatego po­winny być znane i analizowane przez kierownika do spraw marketingu, a także przez naczelne kierownictwo przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *