//////
You are here: Home > Marketing > ZESPÓŁ OGNIW

ZESPÓŁ OGNIW

Biorąc to wszystko pod uwagę można zatem powiedzieć,|że kanał (łańcuch) dystry­bucji jest to zespół kolejnych ogniw (instytucji lub osób), za pośrednictwem których dokonuje się przepływ jednego albo większej ilości strumieni związanych z działal­nością marketingową. Jest to systemowe (nowoczesne) ujęcie kanału dystrybucjij fDo tych strumieni możemy zaliczyć następujące: przemieszczenie fizyczne towaru (usługi),przekazywanie prawda własności towaru (usługi) lub jego użytkowania,  działalność promocyjna,  zamawianie towaru, przekazywanie należności, podejmowanie ryzyka,    negocjacje,     informacja rynkowa. Występują oczywiście podobieństwa między tym zestawieniem strumieni a oma­wianymi poprzednio funkcjami marketingu. Nie jest to przypadkowe. Pod pojęciem funkcji rozumiemy określoną działalność, która jest nieodłącznym elementem pro­cesu marketingowego. Funkcje są wykonywane za pośrednictwem kanału. Celowe a zarazem logiczne jest, aby te funkcje były analizowane w powiązaniu ze strukturą kanału.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *