//////
You are here: Home > Marketing > ZASADY MARKETINGOWEGO DZIAŁANIA

ZASADY MARKETINGOWEGO DZIAŁANIA

Opisane w poprzednim rozdziale funkcje marketingowe zawsze występują w gospo­darce towarowo-pieniężnej. Działając w warunkach takiej gospodarki musi się, używając terminologii i klasyfikacji funkcji marketingowych E. W. Cundiffa i R. R. Stilla, planować i tworzyć produkt, ustalać standardy i gatunki towarów, zakupy­wać i grupować towary, sprzedawać je, magazynować, transportować, finansować działalność marketingową, ponosić ryzyko i gromadzić informacje rynkowe.Powstaje z kolei pytanie, jak wykonywać w praktyce te funkcje. Odpowiedzi na to pytanie dostarcza współczesny marketing, wypracowane w praktyce i uogól­nione przez teorię zasady marketingowego działania, obejmujące następujące zagadnienia:1)   zasady marketingowego zarządzania,2)   techniki i praktyczne umiejętności stosowane w działalności marketingowej,3)   strategię marketingu,4)   kreowanie rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *