//////
You are here: Home > Marketing > ZASADNICZE ZNACZENIE

ZASADNICZE ZNACZENIE

Powyższe fakty wskazują, iż występuje swoista mozaika znaków towarowych na rynku kapitalistycznym. Dowodzą one również, że instytucja znaku towarowego stała się poważnym instrumentem konkurencji i reklamy. Polityka w tym zakresie powoduje wiele negatywnych zjawisk, a zwłaszcza przyczynia się do pozornego różnicowania towarów, powoduje nieprzejrzystość rynku i dezinformuje nabywców.W warunkach gospodarki socjalistycznej te negatywne zjawiska mogą być wyeliminowane, a w każdym razie poważnie ograniczone. Na pierwsze miejsce wy­suwa się rola znaku towarowego w dziedzinie ochrony rynku i zabezpieczenia wy­sokich walorów użytkowych produktu. Sprawy te mają zasadnicze znaczenie nie tylko w odniesieniu do rynku zagranicznego (eksportu), ale również krajowego. Pomiędzy tymi rynkami występują ścisłe związki i sprzężenia zwrotne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *