//////
You are here: Home > Marketing > ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE

Zasady marketingowego zarządzania można sformułować następująco: aktywna postawa przedsiębiorstwa wobec rynku, uznanie istotnego znaczenia marketingu i traktowanie go w sposób zintegrowany z innymi funkcjami zarządzania. Aktywna postawa przedsiębiorstwa, jako pierwsza zasada marketingowego zarządzania, polega na tym, że nie czeka ono na odbiorcę towaru już wyprodukowanego, lecz dokładnie bada rynek i na tej podstawie podejmuje decyzje produkcyjne, nakła­niając jednocześnie konsumentów do zakupu towarów i organizując możliwie naj­bardziej sprawną i wygodną dla tych konsumentów dystrybucję. Zasada druga polega na uznaniu marketingu jako funkcji tak samo ważnej jak administracja, produkcja czy finanse.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *