//////
You are here: Home > Marketing > ZAKRES TREŚCI MARKETINGU

ZAKRES TREŚCI MARKETINGU

Zakres treści marketingu podlegał pewnym istotnym modyfikacjom wraz z upły­wem czasu. Powodem tych zmian były zmieniające się warunki gospodarowania. Początkowo marketing dotyczył dziedzin, które obejmowały doprowadzanie towarów i usług od wytwórcy do konsumenta lub użytkownika. ‚Był to mar­keting tradycyjny lub pasywny, który za punkt wyjścia przyjmował możliwości techmczne produkcji i którego polityka ograniczała się do wyczekiwania na klienta.. .W tym czasie me istniały w Stanach Zjednoczonych i w innych najbardziej obecnie rozwiniętych krajach trudności ze sprzedażą wyprodukowanych towarów, zatem rynek interesował producenta tylko o tyle, o ile łączyło się to ze sprzedażą wytwo­rzonych juz towarów. Stan taki istnieje obecnie jeszcze w wielu krajach, w których występuje rynek producenta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *