//////
You are here: Home > Marketing > WYBRANE NARZĘDZIA

WYBRANE NARZĘDZIA

W przypadku analizy wartości ma się tu na myśli zastosowanie jej do organizacji przedsiębiorstwa, aczkolwiek w swojej kla­sycznej postaci (będąc stosowaną do budowy produktu) też wykazuje ściśle logiczny związek z koncepcją kompozycji elementów marketingu. Te istotne cechy podobieńst­wa kompozycji elementów marketingowych z zarządzaniem przez określanie celów i z analizą wartości pozwalają sądzić, że wszystkie te trzy koncepcje są wobec siebie być jednocześnie wprowadzane do działalności przedsię­biorstwa.Wybrane narzędzia należy z kolei dobrać w odpowiedniej kombinacji wewnętrz­nej, aby stanowiły możliwie optymalną całość, odpowiedni zestaw pod względem rozmiarów, intensywności oddziaływania i czasu. Na przykład E. Batzer, E. Greipl i H. Laumer piszą, że dla reklamy należy określić jej środki i kto powinien ją pro­wadzić, dla ceny zaś ustalić jej wysokość dla różnych okresów sprzedaży dóbr czy usług.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *