//////
You are here: Home > Marketing > WYBÓR ZAKRESU PRODUKCJI

WYBÓR ZAKRESU PRODUKCJI

Drugą jest wybór zakresu produkcji i sprzedaży albo mówiąc językiem marketignowym — wybór segmentu lub segmentów rynku, na którym lub na których przedsiębiorstwo postanawia działać (selecting the targeł marJcet(s)). Wybór segmentu rynku i ustalenie kompozycji elementów marketingu są czynnościami wzajemnie od siebie zależnymi. Należy przy tym pamiętać, że istnieje bardzo wiele wariantów, zarówno przy wyborze segmentu rynku, jak i w ukształtowaniu dla niego odpowiedniej kom­pozycji elementów marketingu. Dlatego właśnie ustalenie strategii działania przed­siębiorstwa jest często sprawą bardzo skomplikowaną.Punktem wyjścia przy ustalaniu strategii działania przedsiębiorstwa jest okre­ślenie zakresu tego działania, zakresu zainteresowania przedsiębiorstwa i przed­miotu jego działania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *