//////
You are here: Home > Marketing > WYBÓR TYPU POŚREDNIKA

WYBÓR TYPU POŚREDNIKA

Przy wyborze typu pośrednika mamy uwzględnić wiele czynników, m. in. charakter produktu, rozmiary potencjalnego rynku, skuteczność istniejących kanałów dys­trybucji (tych, które są stosowane już przy sprzedaży produktów podobnych). Jedną z podstawowych przesłanek, które decydują o wyborze typu pośrednika, jest charakter produkti^J Należy tu przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, do jakiej grupy należy towar (usługa), do czego ma on być zastosowany oraz jakie ma cechy fizykochemiczne. Zachowanie nabywców przy zakupie towarów (usług) jest zróżnicowane. Wywiera na nie wpływ, jak już wiadomo z poprzednich roz­ważań, charakter produktu albo usługi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *