//////
You are here: Home > Marketing > WYBÓR KANAŁU DYSTRYBUCJI

WYBÓR KANAŁU DYSTRYBUCJI

W tych wszystkich przypadkach, kiedy producent (sprzedawca) nie dys­ponuje własną organizacją sprzedaży, jego wybór w tej dziedzinie jest ograniczony, ponieważ musi on opierać się na instytucjach zewnętrznych (niezależnych od niego organizacjach handlu hurtowego, detalicznego, transportu itp.). Nieodłączną cechą koncepcji marketingowej jest integracja (koordynacja) wszystkich funkcji. Dlatego też każda jednostka wykonująca czynności związane z dystrybucją, niezależnie od jej przynależności organizacyjnej, stanowi przedłużenie wewnętrznej organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego.  Przyjęcie takiego założenia jest logiczną konsekwencją tezy, że odpowiedzial­ność producenta nie ogranicza się wyłącznie do wytworzenia produktu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *