//////
You are here: Home > Marketing > WSZYSTKIE TYPY KANAŁÓW

WSZYSTKIE TYPY KANAŁÓW

Kanał długi występuje wówczas, jeśli liczba uczestników znajdujących się na drodze przepływu towaru (lub innego stru­mienia) z miejsc wytworzenia produktu (surowca) do ostatecznego nabywcy albo wkierunkuodwrotnym jest duża. 0 kanale krótkim zaś mówimy wtedy, gdy liczba, ogniw jest mała; w krańcowym przypadku składa się on z producenta i ostatecznych nabywców. Przyjmując natomiast za podstawę wyodrębnioną liczbę uczestników na każdym szczeblu (kanał w ujęciu poziomym) możemy mówić o kanale szerokim i wąskim. Kanał szeroki występuje wtedy, gdy liczba uczestników na danym szczeblu jest duża. W drugim przypadku liczba uczestników jest malay.Wszystkie wymienione typy kanałów mogą występować w postaci kombinowa­nej, tzn. możemy z kolei wyodrębnić kanały: (a) długie i szerokie, (b) krótkie i wąskie, (c) długie i wąskie, (d) krótkie i szerokie. Każdy z wymienionych typów kanałów dostosowany jest do innych warunków rynkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *