//////
You are here: Home > Marketing > WSPÓŁPRACA MIĘDZY JEDNOSTKAMI

WSPÓŁPRACA MIĘDZY JEDNOSTKAMI

Zależy to w decydującej mierze od możliwości każdego uczestnika i jego gotowości do współpracy. Trzeba ustalić, co powinien wykonać producent, czego od niego oczekujjtfftozostali partnerzy i jaki wkład powinni oni wnieść do wspólnego planu działań. Koncepcja tego programu spoczywa na jednostce pełniącej funkcje integrujące (integrator).W każdym przypadku sprawy te mogą być odmiennie rozstrzygane. Ograniczymy się zatem do ogólnego scharakteryzowania typowych form współpracy. Pośrednicy otrzymują od producenta najczęściej pomoc w zakresie jego oddziaływania na po-, potencjalny rynek, promocji, informacji o innych hurtownikach i detalistach zaj­mujących się sprzedażą danego towaru (asortymentu). Mogą oni także korzystać z opustów (rabatów), fachowej pomocy w organizowaniu bazy magazynowej itp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *