//////
You are here: Home > Marketing > WPROWADZENIE STAREGO WZORU

WPROWADZENIE STAREGO WZORU

Na przykład wprowadzenie starego wzoru maszyny włókienniczej na nowe rynki zbytu wymaga zastosowania podobnej kombinacji elementów marketingu, jaką stosowano przy wprowadzeniu tej maszyny w okresie jej bezwzględnej nowości na inne rynki. Mówiąc ogólniej, kompozycja elementów marketingu dla konkretnego dobra lub konkretnej usługi zależy w dużym stopniu od etapu (fazy) „życia” produktu. Jest to jedna ze stron dynamiki tej kompozycji, która nie może być jednakowa na przestrzeni całego cyklu „życia” danego produktu. Program marketingowego działania musi być dostosowany do zmieniającego się popytu, a ten z kolei zmienia się wraz ze zmianami potrzeb ludzkich, wynikających z rozwoju społeczno-gospodarczego i technicznego. Na etapie wprowadzania nowego dobra lub nowej usługi na rynek potrzebę zakupu trzeba stale wywoływać u konsu­mentów czy użytkowników, którzy często dlatego tylko nie ujawniają swego popytu, ponieważ nie wiedzą o tym produkcie czy tej usłudze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *