//////
You are here: Home > Marketing > WPŁYW KONIUNKTURY

WPŁYW KONIUNKTURY

Wielki wpływ na zakres swobody działania przedsiębiorstwa produkcyjnego ma także ogólna sytuacja ekonomiczna kraju, a w tym sytuacja ostatecznych odbiorców dóbr i usług. Wpływ koniunktury gospodarczej na działalność przedsię­biorstw produkcyjnych można szczególnie jaskrawo obserwować w okresie kryzysu gospodarczego. Niezależnie.jednakże od okresów kryzysowych, chodzi również o  takie przykładowo zagadnienia, jak ogólny poziom dochodów i wynikający z niego ogólny standard życiowy społeczeństwa) podział tych dochodów według poszczegól­nych grup ludności, jej skłonność do konsumpcji i oszczędzania, system podat­kowy stosowany wobec indywidualnych obywateli oraz system subsydiowania konsumpcji, a także dochody tych obywateli z instytucji ubezpieczeniowych oraz instytucji opieki społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *