//////
You are here: Home > Marketing > WNIOSKI PRODUCENTA

WNIOSKI PRODUCENTA

W takim przypadku detaliści utrzymywaliby zapasy dwutygodniowe, t, 4000 Łączne zapasy w ogniwaoh pośredniczących są wtedy mniejsze mz w poprzedni me jest tłuczone że całkowite koszty dystrybucji przy takim rozwiąza^ niższe niż przy dostawach realizowanych przez hurtownika, pomimo wzrostu kosztów transpor tu. Funkcja transportu zastąpiła tutaj w jakimś stopniu funkcję magazynowania.Producent może jednak dojść do wniosku, że takie rozwiązanie nie jest dosta­tecznie opłacalne ze względu na wysokie koszty częstych dostaw. Lepszym rozwią­zaniem będzie zmniejszenie ich częstotliwości. W takim jednak przypadku wzrosną zapasy produktów gotowych w magazynie producenta. Chcąc je obniżyć może on na przykład ustalać harmonogramy produkcji w taki sposób, aby je zsynchronizo­wać z harmonogramem dostaw. Tego typu rozwiązania stosowane są w niektórych kraiach. Substytucja zachodzi więc również pomiędzy dostawami .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *