//////
You are here: Home > Marketing > WŁAŚCIWY MARKETING

WŁAŚCIWY MARKETING

Niekiedy tę drugą grupę działań uznaje się za właściwy  marketing. W rezultacie tych działań odbiorca towaru czy usługi zostaje w pełni usatysfakcjonowany przez dostawcę, który stale bada potrzeby i zaspokaja je zgodnie z intencjami odbiorcy. Ten sposób rozumowania w teorii i praktyce marketingu ma bardzo istotne znaczenie.. Poznanie poszczególnych elementów marketingu, ich istoty i znaczenia nie wystarcza jeszcze do tego, aby właściwie się nimi posłu­giwać. Dopiero potraktowanie tych elementów jako zespolonych części określonej całości pozwala zrozumieć, jak je zastosować w praktyce. Chodzi więc o pewną syn­tezę, o związek różnych elementów w różnych proporcjach, aby otrzymać narzędzie służące z powodzeniem do realizacji założeń współczesnego marketingu. D. S. R. Leighton”pojęcie kompozycji elementów marketingu i jej koncepcję łączy z naz­wiskiem N. Bordena. Natomiast E. Batzer, E. Greipl i H. Laumer piszą, że jest to dorobek J. Cullitona.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *