//////
You are here: Home > Marketing > WŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE

WŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE

Podsumowując można stwierdzić, co następuje:1)   wybór odpowiednich technik marketingowych ma istotne znaczenie dla reali­zacji ustalonego działania,2)   wybór technik zależy często od rodzaju towaru i rynku,3)   wybór technik zależy również od wielkości i zasobów przedsiębiorstwa.Właściwe i aktywne wykorzystanie technik marketingowych stwarza możliwości kreowania rynku. Kreowanie to może polegać na’przykład na powiększeniu wielkości sprzedaży danego, istniejącego już towaru na danym rynku lub na opanowaniu no­wego rynku oraz na stworzeniu popytu na towar dotychczas nie istniejący, czyli popytu na nowy produkt. Proces tworzenia (kreowania) rynku można rozumieć jako działalność istniejącego lub nowo tworzonego przedsiębiorstwa opierającego się albo na nowym produkcie (przynajmniej nowym na określonym rynku), albo na produkcie już istniejącym. Kreowanie rynku może więc polegać na lansowaniu nowego produktu lub na rozszerzaniu sprzedaży już istniejącego towaru.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *