//////
You are here: Home > Marketing > WARUNKI DZIAŁANIA

WARUNKI DZIAŁANIA

Stosowanie współczesnego”marke­tingu powinno się opłacać wszystkim uczestnikom rynku.Warunki, w jakich działają obecnie przedsiębiorstwa, różnią się istotnie od wa­runków, jakie występowały w przeszłości. Szybki rozwój nauki oraz techniki i tech­nologii dóbr i usług spowodował, że przedsiębiorstwa mają do dyspozycji maszyny elektroniczne, precyzyjne metody matematyczne oraz liczne psychologiczne metody badawcze. Równocześnie wzrasta szybkość komunikowania się ludzi między sobą dzięki stosowaniu nowoczesnych środków masowego przekazu. Wraz ze wzrostem stopy życiowej ludności zwiększa się jej popyt na coraz to nowe dobra i usługi. Wzrasta konkurencja w zakresie produkcji i dystrybucji, wynikająca między innymi z koncentracji i centralizacji kapitału.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *