//////
You are here: Home > Marketing > W WIELU PRZYPADKACH

W WIELU PRZYPADKACH

W wielu przypadkach i na wielu rynkach branżowych wynika to z braku równowagi między podażą a popytem. Powstaje w związku z tym pytanie, jakie są główne przyczyny tego, że ostateczny odbiorca dóbr czy usług znajduje się w po­zycji słabszego partnera na rynku i czy stan taki jest zjawiskiem wynikającym z określonego etapu rozwoju krajów socjalistycznych. Powstaje także pytanie, jaka jest rola praktyki i teorii w osiąganiu równowagi rynku. Kraje socjalistyczne są w okresie przyspieszonego rozwoju, kiedy udział inwestycji w podziale dochodu narodowego jest wysoki. Sytuacja taka niezmiernie utrudnia równoważenie po­pytu i podaży przy stosunkowo mało elastycznym systemie cen. Należy dodać, że niewykonywanie w przewidywanym czasie planów inwestycyjnych powoduje opóźnienia podaży dóbr i usług, a więc powiększ. rozpiętość między podażą a popy­tem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *