//////
You are here: Home > Marketing > W RAMACH POWIĄZANIA

W RAMACH POWIĄZANIA

W ramach te­go powiązania przedsiębiorstwa produkcyjne korzystają z bankowych kredytów inwestycyjnych i obrotowych. Polityka banków i rządu w zakresie stopy procentowej od udzielanych pożyczek oraz samego rządu w zakresie inwestycji w znacjonalizo- wanych działach gospodarki narodowej i w zakresie wydatków budżetu państwa stanowią pierwszą, istotną grupę ograniczenia swobody działania przedsiębiorstw produkcyjnych. Dalsze ograniczenia tej swobody to: polityka w zakresie kierunków inwestowania wolnych kapitałów posiadanych przez samorządy lokalne, a nawet osoby prywatne, stopień zaangażowania się państwa w badaniach nad postępem technicznym i ekonomicznym, restrykcje dotyczące zagadnień zatrudnienia i płac. Z punktu widzenia podejmowania decyzji przedsiębiorstw istotnym czynnikiem jest stopień mobilności siły roboczej, a także lokalizacja zasobów surowcowych. Jest to następna grupa ograniczeń swobody działania przedsiębiorstwa produkcyj­nego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *