//////
You are here: Home > Marketing > W ODNIESIENIU DO ARTYKUŁÓW KONSUMPCYJNYCH

W ODNIESIENIU DO ARTYKUŁÓW KONSUMPCYJNYCH

W odniesieniu do artykułów konsumpcyjnych nadających się do dhizszeg przechowywania można również przerzucać część kosztów, związanych z u rżymy- , waniem zapasów, na konsumentów (gospodarstwa domowe), oferując im niższe ce y przy nabywaniu większych partii towarów. Można na tej podstawie sformułować wniosek ogolny. Przy konsekwen ^ stosowanym podejściu systemowym, Mywającym z barierami ^łytuo^nalnyrm (np. resortowymi), można przeprowadzić daleko idące usprawnienia w całym. kanale dystrybucji.lKorzyści płynące z substytucji funkcji w obrębie kanału można uzysk wówczas, kiedy wszystkie funkcje związane z dystrybucją wykonywane są. prze jedną organizację (koncentracja pionowa) lub mamy do czynienia z formami koncentracji (koncentracja techniczna).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *