//////
You are here: Home > Marketing > W KONCEPCJI MARKETINGOWEJ

W KONCEPCJI MARKETINGOWEJ

W koncepcji marketingowej natomiast punkt ciężkości spoczywa na rynku, nabywcach i ich potrzebach. Poznanie potrzeb stanowi podstawę podejmowania decyzji produkcyjnych (co i ile wytwarzać). Poprzez zintegrowane działania marke­tingowe (produkt, cena, informacja dla nabywcó vvy wła ś ci we rozmieszczenie produk­tu na rynku) przedsiębiorstwo osiąga efekty ekonomiŁEne^azarazem stwarza zador wolenie nabywców z zakupu produktów. Marketing powinien okr^lać^^produkó- wać, po jakich cenach sprzedawać wyprodukowane towary, jaką ustalać politykę kredytową wobec odbiorcy, gdzie i jak reklamować i sprzedawać towary. Oznacza to, że działania w zakresie produkcji, rachunkowości i finansów powinny być pod­porządkowane celom i zadaniom, jakie postawiono przed marketingiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *