//////
You are here: Home > Marketing > W KAŻDYM PRZYPADKU

W KAŻDYM PRZYPADKU

W każdym jednak razie koncepcja ta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i dotyczy działania marketingowego, polegającego na moż­liwie optymalnym zespoleniu czynności związanych z polityką produkcji i sprzedaży dóbr czy usług w ramach ustalonego celu przedsiębiorstwa. Na specjalne podkreślenie zasługuje „działanie zmierzające do osiągnięcia z góry przyjętego celu”, co wskazuje na ścisły związek teoretyczny koncepcji kompozycji elementów marketingu z koncepcją zarządzania przez określanie celów oraz~koncepcji-analizywartości. Oczywiście, chodzi tu jedynie o istotę tych różnych koncepcji. W każdej z nich przyjmuje się za podstawę zespolenie wszelkich działań z głównym celem przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *