//////
You are here: Home > Marketing > W DZIAŁALNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ

W DZIAŁALNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ

W działalności eksploatacyjnej z kolei, polegającej na produkcji i dystrybucji dóbr i usług, często jeszcze występuje nadmierne napinanie planów, gospodarowanie bez rezerw lub ze zbyt małymi rezerwami. W przypadku popełnienia błędów w asor­tymentowym planowaniu produkcji lub w przypadku pewnych zmian koniunktu­ralnych w popycie brak dostatecznych rezerw produkcyjnych powoduje niedobory towarów na rynku. Siniej pomyślny niż przewidywano bilans płatniczy może być powodem zwiększenia eksportu lub zmniejszenia importu w stosunku do zaplano­wanych wielkości, co oznacza pogorszenie się warunków równowagi na rynku wew­nętrznym. Niektóre z wymienionych przyczyn ewentualnego naruszenia równowagi rynku mają charakter długotrwały (na przykład szybkie tempo inwestycji przy sto­sunkowo niesprawnej ich realizacji), inne — krótkotrwały (na przykład koniunktu­ralne zmiany w handlu zagranicznym).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *