//////
You are here: Home > Marketing > W CELU UŁATWIENIA WYBORU

W CELU UŁATWIENIA WYBORU

Po trzecie, w celu praktycznego ułatwienia wyboru odpowiedniej kompozycji elementów marketingu, wszystkie czynności marketingowe dzielą się na odpowiednio zagregowane grupy, na przykład na cztery następujące grupy: produkt, kanał dystrybucji, promocję i cenę. W istocie chodzi tu o takie zorganizowanie pracy, aby dostarczać konsumentowi czy użytkownikowi odpowiedni produkt, w odpo­wiednim miejscu oraz aby prowadzić właściwie działanie promocyjne i ustalać właściwą cenę produktu. Słowa: „odpowiedni” i „właściwy” należy rozumieć jako możliwe do zaakceptowania przez obie strony, to znaczy przez kupującego i sprze­dającego, z tym jednakże, że punktem wyjścia dla rozważań powinien być osta­teczny odbiorca dobra czy usługi. Po czwarte, realizacja strategii marketingowej wymaga przyjęcia odpowiedniej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i określenia w niej odpowiedniej roli kierownika do spraw marketingu. Powinien on być podległy bezpośrednio dyrektoro­wi naczelnemu przedsiębiorstwa, analogicznie jak inni kierownicy działów: produkcji, finansowo-księgowego, ekonomicznego itp. W.realizacji współczesnego marketingu istotna jest koordynacyjna i integracyjna funkcja, jaką spełnia, kierownik do spraw marketingu zarówno w ramach przedsiębiortswa, jak i na zewnątrz, na całej drodze od konsumenta czy użytkownika, dobra lub usługi aż do producenta.  

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *