//////
You are here: Home > Marketing > W ANALIZIE PRODUKTU

W ANALIZIE PRODUKTU

W związku z tym nie jest w tym przypadku potrzebne uruchamianie dużej liczby punktów sprzedaży detalicznej, jak to ma miejsce przy sprzedaży towarów codziennego użytku, ani też sklepów z dużą powierzchnią, co jest niezbędne przy artykułach wybieralnych. Ze względu na niedużą liczbę sklepów bezpośrednie kontakty pomiędzy producen­tem a detalistami mogą tutaj zdawać egzamin. Producenci mogą zakładać także sieć własnych punktów sprzedaży detalicznej. W analizie produktu należy uwzględnić również takie czynniki, jak: cel i zakres stosowania produktu, przewidywany czas występowania popytu (moda), podatność produktu na zepsucie oraz okoliczności związane z sezonowością sprzedaży. Im większa jest ‚różnorodność zastosowania produktu, tym bardziej rozwinięte po­winny być kanały dystrybucji, aczkolwiek istnieje wiele wyjątków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *