//////
You are here: Home > Marketing > USTALENIE STRATEGII MARKETINGOWEJ

USTALENIE STRATEGII MARKETINGOWEJ

Strategia marketingowa składa się z dwóch działań: 1)   wyboru zadania w zakresie produkcji i sprzedaży dóbr czy usług, czyli z okresślc nia grup odbiorców, których przedsiębiorstwo będzie obsługiwać. Chodzi tutaj o wybór segmentu lub kilku segmentów rynku (targeł markety,ustalenia kompozycji elementów marketingu (marketing-mix), albo inaczej: kompozycji czynności marketingowych, która pozwoli na możliwie najefektyw­niejsze wykonanie zadania. Zadanie w zakresie produkcji i sprzedaży determi­nuje w istocie kompozycję elementów (czynności) marketingu, aczkolwiek występuje również zależność odwrotna. WarunM,.w jakich działa każde przed­siębiorstwo, są bowiem tylko częściowo od niego zależne. Z punktu widzenia mikromarketingowego planowania i działania wymienia się zwykle cztery główne elementy, albo czynności, zależne w przedsiębiorstwie od kierownictwa do spraw marketingu. Są to: produkt, cena, kanały dystrybucji i promocja, które szczegółowo zostaną omówione poniżej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *