//////
You are here: Home > Marketing > UJEMNY WPŁYW

UJEMNY WPŁYW

Wewnątrz danego kraju socjalistycznego podstawową trudność przy przechodzeniu do stosowania współ­czesnego marketingu stanowi brak bardzo często jeszcze identyfikacji interesów producentów dóbr i usług z’interesami konsumentów lub użytkowników. W rezul­tacie tego producenci nie zawsze są zainteresowani produkcją towarów i usług, na jakie występuje popyt. Ponadto w krajach socjalistycznych często jeszcze nie w pełni docenia się korzyści wynikające ze stosowania zasad współczesnego marke­tingu również na rynku wewnętrznym. W rezultacie następuje swego rodzaju izola­cja rynku wewnętrznego od rynku zagranicznego, polegająca na rozbieżnych spo­sobach postępowania w produkcji i handlu na rynku krajowym i w przypadku eks­portu. Wpływano ujemnie zarówno na rozwój eksportu jak również na dostosowanie podaży do popytu na rynku wewnętrznym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *