//////
You are here: Home > Marketing > TYPOWY PRODUKT

TYPOWY PRODUKT

Typowy produkt składa się z wielu surowców, które muszą być sprowadzane z różnych oddalonych od siebie – miejsc. Dlatego w kanale dystrybucji powinno się uwzględniać również te kompo­nenty, które występują przed uruchomieniem produkcji danego wyrobu (dostawców surowców’ i półfabrykatów, przewoźników itd.). Analiza kanału dystrybucji musi uwzględniać wszystkie istotne komponenty, w tym również związane z czynnościami poprzedzającymi wytworzenie produktu finalnego. Nie można by’przecież rozwinąć działalności marketingowej związanej z określonym produktem ‚finalnym, gdyby nie było wpierw tej działalności w odniesieniu do surowców i odwrotnie. W tym sensie produkcja wyrobów finalnych jest jednym z ogniw kanału dystrybucji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *