//////
You are here: Home > Marketing > TOWARY O KRÓTKOOKRESOWYM POPYCIE

TOWARY O KRÓTKOOKRESOWYM POPYCIE

Towary o krótkookresowym popycie (moda) i łatwo psujące się wymagają szyb­kiej dystrybucji, aby można było zminimalizować ryzyko ich sprzedaż}’. Nawet przy dużej liczbie nabywców uzasadnione są w takim przypadku bezpośrednie dostawy do detalu. Potrzeba dostarczenia dodatkowych usług w trakcie sprzedaży lub usług posprzedażowych w odniesieniu do pewnych artykułów, zwłaszcza trwa­łego użytku, może uzasadniać wprowadzenie dodatkowych ogniw w kanale dys­trybucji. Jeżeli zakupy mają charakter sezonowy, celowe może być wprowadzenie do kanału hurtownika, obarczając go funkcją magazynowania towaru. Jak z tego wynika, omówione ostatnio przypadki mogą wskazywać na potrzebę wprowadzenia pewnych korekt w odniesieniu do typowych rozwiązań, występujących W trzech omówionych grupach towarów (usług).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *