//////
You are here: Home > Marketing > SZEROKIE ROZPOWSZECHNIENIE

SZEROKIE ROZPOWSZECHNIENIE

Szerokie rozprzestrzenianie dystrybucji wymaga ogromnego (relatywnie do obrotu) zaangażowania zapasów. Producent musi wreszcie dyspo­nować dużym potencjałem przetwórczym, aby móc zaspokoić potrzeby szerokiego rynku. Nie wszyscy producenci mogą sprostać tym zadaniom i raczej decydują się na wybór dystrybucji selektywnej. W przypadku tej strategii liczba punktów sprzedaży detalicznej włączonych do kanału jest ograniczona ze względu na potrzebę obniżenia kosztów sprzedażyjDystrybucję selektywną można stosować dla wszystkich towa­rów. Liczba punktów sprzedaży objętych tą strategią, ich struktura rodzajowa na danym terytorium będą zależały od rozmiaru potencjalnego rynku, liczby miesz­kańców, a także stopnia koncentracji sieci detalicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *