//////
You are here: Home > Marketing > SZEROKI KANAŁ

SZEROKI KANAŁ

Długi i zarazem szeroki kanał dystrybucji jest potrzebny w zasadzie wówczas, kiedy występuje na rynku wielu nabywców, często zakupujących towary (np. codziennego użytku) i są oni rozproszeni na dużym terytorium. Istotną rolę obok czynników przestrzennych odgrywają czynniki rynkowe i produkcyjne. Na tym samym geograficznym obszarze rynku mogą zatem występować inne kanały dys­trybucji w przypadku, kiedy producent wytwarza szeroki asortyment produktów, inne zaś przy asortymencie wąskim. Tak na przykład na obszarze o dużej liczbie potencjalnych nabywców producent wytwarzający szeroki asortyment produktów może zdecydować o wykonywaniu funkcji hurtu przez jego własną organizację. W tym przypadku będzie występował więc kanał krótki i szeroki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *