//////
You are here: Home > Marketing > SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA MARKETINGOWEGO

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA MARKETINGOWEGO

Współczesne zarządzanie gospodarcze przechodziło kilka stopni rozwoju od zwracania uwagi przede wszystkim na produkcję (production-oriented), następnie na sprzedaż (sales-oriented), a ostatnio — na działanie marketingowe (marketing-oriented) w przedsiębiorstwie. W literaturze podkreśla się, że koncepcję marketingowego dzia­łania (koncepcję^marketingu) jako pierwszy przyjął koncem General Electric.Koncepcję tę uznaje^się niemal za nową filozofię działania przedsiębiorstwa^WeHług tej koncepcjrgłówny nacisk w działaniu należy położyć bardziej na potrzeby koń­cowych odbiorcow, zaspokajane oczywiście przy osiąganiu przez przedsiębiorstwo odpowiedniego zysku, niż na działania wewnętrzne w przedsiębiorstwie i właściwe wykorzystanie zasobów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *