//////
You are here: Home > Marketing > SZCZEGÓLNA CECHA

SZCZEGÓLNA CECHA

Ta cecha szczególna odióżnia z natury rzeczy w istotny sposób makromarketing w gospodarce socjalistycznej od makromarketingu w gospodarce kapitalistycznej. Pozostałe jednak cechy, to znaczy: ujęcie wszystkich producentów oraz konsumentów i użytkowni­ków, a także efektywne zużycie zasobów, są podobne i dlatego doświadczenia zdobyte w obu systemach mogą być w dużym stopniu wzajemnie wykorzystywane, jeżeli tylko nie są sprzeczne z ogólnospołecznymi celami danego systemu społeczno-gospo­darczego. W obu bowiem systemach: socjalistycznym i. kapitalistycznym trzeba decydować o produkcji-dystrybucji odpowiednich ilości dóbr i usług oraz~o ich” jakości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *