//////
You are here: Home > Marketing > SYTUACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SYTUACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Przedsiębiorstwo działa także w określonych strukturach podmiotowych rynku (wielkość i liczba organizacji konkurujących z nim na rynku), w warunkach kulturo­wych, a także przy danym stanie postępu technicznego i technologicznego. Na sytuację przedsiębiorstwa produkcyjnego prowadzącego wymianę z zagranicą określony wpływ wywiera system i wielkość pomocy, jaką kraje rozwinięte udzielają krajom rozwijającym się. Jest to wpływ na system produkcyjny zarówno kraju udzielającego taką pomoc, jak i tę pomoc otrzymującego.Na zakończenie omawiania najważniejszych powiązań systemu produkcyjnego z innymi elementami systemu ekonomicznego kraju kapitalistycznego należy zwró­cić uwagę na wielki wpływ, jaki wywiera państwo na system produkcyjny przez politykę w zaJcresip kredytów i gwarancji eksportowych, czy taryfy celnej na sys­tem ustalania kwot importowych, na umowy międzynarodowe itd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *