//////
You are here: Home > Marketing > SYSTEM SIATEK

SYSTEM SIATEK

Z kolei, przechodząc do bardziej szczegółowej analizy wybranej części tej siatki, na przykład sklepów z artykułami żywnościowymi w danym regionie, można sporządzić nową siatkę potrzeb tych sklepów w danym regionie w zakresie chłodnictwa, dzieląc sklepy według ioh rodzajów (mięsne, rybne, nabiałowe, owocowo-warzywne, ogólnospożywcze itd.) i wielkości (duże, średnie i małe). Należałoby wreszcie wziąć pod uwagę, że niektóre tak wy­selekcjonowane jednorodne, homogeniczne grupy cdbiorców mogą potrzebować chłodziarek elektrycznych, inne zaś gazowych, a następnie, że każda z tych grup może potrzebować chło­dziarek o różnej wielkości; można więc tworzyć następne, coraz to bardziej szczegółowe siatki potrzeb w zakresie chłodnictwa. Powstaje w ten sposób system siatek potrzeb, coraz to bardziej szczegółowych, prowadzących do coraz bardziej precyzyjnego określania, jakie artykuły powinny zaspokajać te potrzeby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *