//////
You are here: Home > Marketing > SYSTEM FUNKCJI

SYSTEM FUNKCJI

Makromarketing jest to system funkcji i instytucji uczestniczących w procesie kreowania produktów oraz ich przemieszczania z miejsc ich wytworzenia dó final­nych odbiorców, występujący w skali całej gospodarki danego kraju. Definicja ta \ wymaga szeregu wyjaśnień. Po pierwsze, chodzi tu o system kierowania strumienia p dóbr i usług w całym kraju, Vn3^przez poszczególne tylko przedsiębiorstwa. Poszczególne przedsiębiorstwa są więc tylko jednym z elementów tego całościowego j systemu. Ich miejsce w systemie ekonomicznym państwa kapitalistycznego i socja- ! listycznego zanalizowano w drugimpimkcicrniniejszego rozdziału. System ten obej- ’ muje wszystkie przedsiębiorstw^^produkcyjne, handlowe, usługowe, transportowe, a także inne (np. ubezpieczeniowe, agencje reklamowe,’agencje analizy rynku itp.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *