//////
You are here: Home > Marketing > SUBSTYTUCYJNY CHARAKTER

SUBSTYTUCYJNY CHARAKTER

Ten substytucyjny charakter dóbr i usług jest bardzo ważnym czynnikiem, jaki powinien być rozpatrywany przy określaniu zadania do wykonania przez dane przedsiębiorstwo w zakresie zaspokajania ludzkich potrzeb. Jeżeli przedsiębiorstwa nie będą odpowiednio zainteresowane w zaopatrywaniu danej, jednorodnej grupy odbiorców w pożądane dobro lub usługę (np. z powodu małego ilościowego zapotrzebowania, nie gwarantującego osiągania odpowiedniego zysku), dana potrzeba nie może być zaspokojona dopóty, dopóki nie zostaną spełnione wa­runki, satysfakcjonujące odpowiednie przedsiębiorstwa do podjęcia odpowiedniej działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *