//////
You are here: Home > Marketing > STRATEGIA DYSTRYBUCJI FIZYCZNEJ

STRATEGIA DYSTRYBUCJI FIZYCZNEJ

Dystrybucja fizyczna obejmuje czynności związane z zamawianiem towarów, ich przesuwaniem w przestrzeni (transport), utrzymywaniem zapasów (magazynowa­nie) oraz odpowiednim ich rozmieszczeniem w przestrzeni (lokalizacji . Dystrybucję fizyczną można rozpatiywać w ujęciu szerszym i węższymi’W szer­szym znaczeniu dotyczy ona zarówno fazy poprzedzającej wytworzenie produktu (dostarczenie surowców, urządzeń a także innych środków niezbędnych do produkcji) oraz fazy następnej, związanej z przesunięciem wytworzonych produktów z miejsc ich wytworzenia do finalnych odbiorców.To szersze rozumienie dystrybucji fizycznej jest szczególnie przydatne dla przed­siębiorstwa, które zamierza uruchomić swoją działalność. Ponieważ nie dokonało ono jeszcze inwestycji produkcyjnych ani też inwestycji w pozostałych ogniwach kanału dystrybucji, może ono wziąć pod uwagę obie te fazy procesu marketingo­wego przy wyborze optymalnego systemu dystrybucji fizycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *