//////
You are here: Home > Marketing > STARY PRODUKT

STARY PRODUKT

Na przykład produkt stosun­kowo stary w kraju wysoko rozwiniętym może okazać się nowym w kraju mniej ‘ rozwiniętym. Rynek komputerów jest przekonującym przykładem na potwierdzenie, tezy o względności pojęcia nowości produktu nie tylko w sensie czasu, ale i prze­strzeni. Nowość bezwzględna i nowość względna to samo w sobie interesujące ’ zagadnienie, dotyczące między innymi problemów postępu technicznego, nie jest jednak przedmiotem obecnych rozważań. Z punktu widzenia omawianego tematu .podział nowości na bezwzględne i względne jest pożyteczny, bowiem kompózycja elementów marketingu zależy również od danego rynku narodowego? lub jego segmentu. Kompozycja taka ma sens tylko w przypadku produktu i danej jedno­rodnej grupy końcowych odbiorców, których potrzeby może zaspokoić dany pro­dukt, oraz na określonym etapie rozwoju omawianego rynku. Kompozycja ta może być, i najczęściej bywa, podobna w podobnych etapach „życia” określonego produktu na różnych rynkach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *