//////
You are here: Home > Marketing > SPRZEDAŻ

SPRZEDAŻ

Producent musi więc w rezultacie myśleć kategoriami swoich bezpośrednich odbiorców oraz konsumentów i użytkowników. W innym przypadku traci on kontrolę nad rynkiem. Sprzedaż, stanowiąca czwartą funkcję, oznacza w najszerszym ujęciu nie tylko sam akt kupna-sprzedaży, lecz także wyszukiwanie nabywców, pobudzenie popytu oraz doradztwo i inne usługi dla odbiorcy. Chodzi więc o takie działanie, jak: reklama i inne formy popierania sprzedaży (na przykład wystawy czy pokazy), opakowanie (zwracające uwagę kupującego oraz dostarczające mu odpowiednich informacji o  towarze), akwizycja i usługi dla klientów w formie pomocy i doradztwa w za­kresie instalacji różnych urządzeń, na przykład urządzeń domowych, sposobów ich używania, konserwacji i naprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *