//////
You are here: Home > Marketing > SPRAWNOŚĆ SYSTEMU

SPRAWNOŚĆ SYSTEMU

Cel fizycznej dystrybucji można określić dokładniej przez wprowadzenie po­jęcia sprawnosci systemu.  Sprawność tę możemy ująć w postaci stosunku wyników systemu do jego nakładów. Podstawowym wynikiem (efektem) systemu dystrybucji fizycznej jest poziom usług dla nabywców. Wykonywanie tych usług dostarcza na­bywcom określonych korzyści, wywołuje zadowolenie, a równocześnie stanowi instrument oddziaływania na nabywców. Z punktu widzenia nabywcy usługi przy­bierają następującą postać.  Dostawcy mogą określać swoje zadania w różnej formie, na przykład jako , dostar­czenie towaru najpóźniej w ciągu trzech dni”, względnie w postaci „procentu na- bywców, którzy powinni otrzymać zamówione towary w ciągu określonej liczby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *