//////
You are here: Home > Marketing > SPRAWNOŚĆ KANAŁÓW DYSTRYBUCJI

SPRAWNOŚĆ KANAŁÓW DYSTRYBUCJI

Na pierwsze miejsce wysuwa się zagadnienie sprawności kanałów dystrybucji w zakresie spełniania przez nie funkcji związanych z dostosowaniem towarów (usług) do popytu. Kanały dystrybucji wykonują w ra­mach uprzednio wymienionych faz (koncentracji i rozproszenia) wiele czynności: sortowanie, kompletowanie, rozmieszczenie i asortymentacji. Zadaniem pierwszej z tych czynności — sortowania — jest poklasyfikowanie jakiegoś produktu według określonych standardów. Następna czynność — komple­towanie — polega na łączeniu tych jednorodnych grup w większe partie, aby ułatwić dalsze czynności związane z dystrybucją. Zabiegi te ułatwiają przede wszystkim przesuwanie towarów w przestrzeni. Rozmieszczeniu (alokacji) towarzyszą z kolei czynności odwrotne do poprzedniej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *