//////
You are here: Home > Marketing > SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA

SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA

Skuteczność marketingowego działania w sensie makroekonomicznym jest zagad­nieniem bardzo skomplikowanym. Oprócz bowiem elementów dających się skwanty- fikować, jak np. dochód narodowy osiągnięty w sferze działalności marketingowej oraz rozmiar kosztów z nią związanych, w ocenie skuteczności marketingowego działania, należy wziąć pod uwagę inne jeszcze aspekty o charakterze jakościowym. Działalność marketingowa poprzez kreowanie podaży towarów i usług, a także dostarczanie ich w odpowiednim miejscu i czasie w istotnej jnierze przyczynia się do kształtowania stopy życiowej społeczeństwa. Miarą śkutecznoSći^egcrttzIałania jest jego zdolność do wchłaniania dochodów ludności przez oferowanie odpowiedniej podaży towarów i usług.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *