//////
You are here: Home > Marketing > RODZAJE FUNKCJI

RODZAJE FUNKCJI

W literaturze spotyka s:ę różne określenia zakresu funkcji marketingowych (handlo­wych) oraz różne ich klasyfikacje. Aktywny sposób ujęcia funkcji marketingowych prezentują na przykład E. W. Cundiff i R. R. Still. Wymieniają oni dziewięć głównych funkcji marketingowych. Są to:planowanie i tworzenie produktu,2)   ustalanie standardów i gatunków produktów,3)   zakup i grupowanie produktów,4)   sprzedaż,5)   magazynowanie,6)   transport,7)   finansowanie działalności marketingowej,8)   ponoszenie ryzyka,9)   gromadzenie informacji rynkowej.Planowanie produktu i przekazywanie tytułu do jego użytkowania Wprowadzenie funkcji planowania i tworzenia produktu oznacza bardziej nowoczesne ujęcie problemu, uznanie bardziej aktywnej roli przedsiębiorstwa w stosunku do ostatecznego odbiorcy dóbr i usług, stojącego w centrum uwagi przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *