//////
You are here: Home > Marketing > REALIZOWANIE DUŻYCH DOSTAW

REALIZOWANIE DUŻYCH DOSTAW

Poprzez realizowanie dużych dostaw zmniejsza się całkowity koszt przemieszcza­nia towarów z produkcji do ostatecznych nabywców. Zmniejszając liczbę transakcji i utrzymując regularne kontakty ze swoimi dostawcami pośrednik handlowy obniża zarazem koszty związane z komunikowaniem się pomiędzy nabywcami a sprzedaw­cami (producentami). Występowanie pośrednika może zredukować również całkowitą ilość towarów utrzymywanych przez dany kanał dystrybucji dla zaspokojenia popytu (zasada skoncentrowanych zapasów). Gdyby wielkość finalnego popytu można było precyzyjnie ustalić, przedsiębiorstwa handlu detalicznego otrzymywałyby dokładne zapotrzebowanie na towary. Przedsiębiorstwa przemysłowe stabilizowałyby swoją produkcję na tym samym poziomie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *